Hướng dẫn Fix lỗi màn hình xanh Hiệp Khách Giang Hồ

Hướng dẫn Fix lỗi màn hình xanh Hiệp Khách Giang Hồ

Chào Các Bạn ! Lưu ý : Các bước sau không sửa được lỗi chọn vào được game tới phần chọn kênh thì ẩn mất game. Những bạn nào bị lỗi : 1. “Màn hình xanh” khi log game hoặc hoặc sau khi thoát game. 2. Sau khi chạy laucher game xong -> update gameguard […]