Searching: thang cap lan 3 hkgh

Home » Search Results for 'thang cap lan 3 hkgh'

Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH

Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH


Với Dphu có 3 cách tăng: Buff, chiến ( Nuker) , và cả 2 đạng trên( HyBrid)   Đại phu Buff: Lv1 –>Lv11 :  Lv11 –>Lv31 :  . Lv31 –>Lv38 :  Lv38 –>Lv60 : Tăng max  . Tăng max  Nếu bạn thích máu nhiều hơn hoặc max  nếu bạn thích mana nhiều hơn( nên max máu) Còn lại thì [...]

Hướng dẫn nhiệm vụ thăng cấp Đao Khách lần 3 HKGH

Hướng dẫn nhiệm vụ thăng cấp Đao Khách lần 3 HKGH


Đao Khách: Chính Phái Level 60 Xin thăng chức lần thứ ba (1)  Số lần thực hiện: 1  Chi tiết : 1. Không được săn Hổ Kiếm Xỉ Ác! Hãy săn Hổ Xích Vân, lấy đủ 10 bộ da của Hổ Xích Vân về cho Tạ Hiểu Phong 2. Báo cáo Quan Chủ nhiệm vụ đã [...]

Hướng dẫn nhiệm vụ thăng cấp Kiếm Khách lần 3 HKGH

Hướng dẫn nhiệm vụ thăng cấp Kiếm Khách lần 3 HKGH

Kiếm Khách: Chính Phái Level 60 Xin thăng chức lần thứ ba (1) Số lần thực hiện: 1 Chi tiết : 1. Không được săn Hổ Kiếm Xỉ Ác! Hãy săn Hổ Xích Vân, lấy đủ 10 bộ da của Hổ Xích Vân về cho Tạ Hiểu Phong 2. Báo cáo Quan Chủ nhiệm vụ đã [...]


Kết quả khác cho: "thang cap lan 3 hkgh"
Loading