MicroAuto 3.2 – Auto TLBB

 


* Update *
–  Fix lỗi do game tlbb update ngày 23/3/2011
– Update file nhạc
* Chức năng của MicroAuto *
– Tự động chọn mục tiêu, tự động skill theo thời gian định sẵn.
– Tự động ăn máu pet, tự động ăn máu, mana nhân vật.
– Cảnh báo câu hỏi bằng bài hát và hiện cửa sổ game
– Thoát game theo thời gian định sẵn nếu không trả lời câu hỏi chống auto
– Ẩn hiện game
* Hướng dẫn sử dụng *
– Vào game bấm ESC -> tự lập phím tắt để tự chọn mục tiêu là F11
– Khi muốn thay đổi cửa sổ auto -> chỉ vào cửa sổ đó -> chuyển qua auto -> vào Action -> Load
– Các chức năng HP Pet, HP Char, MP Char, Alarm, Ẩn game, chỉ cần đánh dấu là có thể sử dụng. Riêng chức năng Skill cần đánh dấu, chọn thời gian delay rồi bấm Start.

Download MicroAuto 3.2: 
Link MF
Link Opera
Để dùng được auto máy tính cần có Net Framework 2.0
Download Net Framework 2.0 :
Link MF
Link Nhanh VN
Thảo Luận – Báo Lỗi
Diễn Đàn VipAutoPro 
* Chú ý: Nếu dùng chức năng này mà bị chuyển mục tiêu liên tục là do các bạn đã thay đổi tầm xa
camera TLBB = tay.
– Cách sửa: vào thư mục Bin của TLBB mở file tConfig.exe rồi chọn đề xuất -> ok, thoát game vào lại. vậy là có thể sử dụng được. (1 số trường hợp có thể ko được)

Từ khóa gợi ý tìm kiếm:

auto tlbb 3 2, microauto 3 2, microauto3 2, auto 3 2 tlbb, huong phi tlbb, micro 3 2, auto tlbb tinh kiem 3 2, auto 3 2tlbb, tai auto tlbb 3 2, auto micro 3 2


Kết quả khác cho: "MicroAuto 3.2 – Auto TLBB"

Loading