MicroAuto 3.0 – Auto Thiên Long Bát Bộ

microauto 3.0,micro 3.0 auto tlbb,microauto 3.0 download,microauto 3.0 huong dan,hack tlbb ,hack tlbb 2 ,hack tlbb 2.0 , Auto TLBB, LanPhong FPT, auto tlbb lan phong, auto tlbb lanphong 2auto tlbb, auto tlbb 3 0, auto thien long bat bo,microauto 3.0 tlbb,microauto moi nhat,microauto3.0,micro auto moi nhat,micro auto tlbb,micro 3.0 auto tlbb,hack thien long bat bo 2

* Update *

–  Thêm chức năng chọn bài hát khi cảnh báo câu hỏi
–  Thoát game khi còn ít máu
–  Từ này tất cả các bản update auto sẽ cập nhập ở VipAutoPro
* Chức năng của MicroAuto *
– Tự động chọn mục tiêu, tự động skill theo thời gian định sẵn.
– Tự động ăn máu pet, tự động ăn máu, mana nhân vật.
– Cảnh báo câu hỏi bằng bài hát và hiện cửa sổ game
– Thoát game theo thời gian định sẵn nếu không trả lời câu hỏi chống auto
– Ẩn hiện game
* Hướng dẫn sử dụng *
– Vào game bấm ESC -> tự lập phím tắt để tự chọn mục tiêu là F11
– Khi muốn thay đổi cửa sổ auto -> chỉ vào cửa sổ đó -> chuyển qua auto -> vào Action -> Load
– Các chức năng HP Pet, HP Char, MP Char, Alarm, Ẩn game, chỉ cần đánh dấu là có thể sử dụng. Riêng chức năng Skill cần đánh dấu, chọn thời gian delay rồi bấm Start.

Download MicroAuto 3.0: 
Link MF
+ Link Opera
Để dùng được auto máy tính cần có Net Framework 2.0
Download Net Framework 2.0 :
Link MF
Link Nhanh VN
Thảo Luận – Báo Lỗi

* Chú ý: Nếu dùng chức năng này mà bị chuyển mục tiêu liên tục là do các bạn đã thay đổi tầm xa
camera TLBB = tay.
– Cách sửa: vào thư mục Bin của TLBB mở file tConfig.exe rồi chọn đề xuất -> ok, thoát game vào lại. vậy là có thể sử dụng được. (1 số trường hợp có thể ko được)

Từ khóa gợi ý tìm kiếm:

microauto 3 0, auto game thien long bat bo, micro 3 0, auto 2 2 tlbb, autu 3 0tlbb


Kết quả khác cho: "MicroAuto 3.0 – Auto Thiên Long Bát Bộ"

Loading