Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH

Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH yulgang yulgangyulgang wiizento5 autogameonline.com

Với Dphu có 3 cách tăng: Buff, chiến ( Nuker) , và cả 2 đạng trên( HyBrid)

 

Buff:

Lv1 –>Lv11 : Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 50 autogameonline.com
Lv11 –>Lv31 : Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 54 autogameonline.com .
Lv31 –>Lv38 : Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 50 autogameonline.com
Lv38 –>Lv60 : Tăng max Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 51 autogameonline.com . Tăng max Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 52 autogameonline.com

Nếu bạn thích máu nhiều hơn hoặc max Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 53 autogameonline.com nếu bạn thích mana nhiều hơn( nên max máu)

Còn lại thì tăng vào Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 56 autogameonline.com

Đại phu Chiến (Nuker):

Lv1 –>Lv10 : có 9 điểm, hãy tăng vào bất cứ cái nào bạn muốn( theo kinh nghiệm của mình thì cứ tăng đều vào các kc, để tý down cho dễ.
Sau khi bạn làm quest thăng cấp lần 1, sẽ có được  Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 55 autogameonline.com.
Hãy tiếp tục train đến khi bắt đầu up lv 11. hãy tăng kc đó vào Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 55 autogameonline.com . Sau đó bạn hãy đi “tự tử” để down lv, từ lv 11 xuống lv 10, hệ thống sẽ giảm ngẫu nhiên 1 khí công trong bảng khí công của bạn, nếu may mắn thì nó sẽ ko rơi vào kc Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 55 autogameonline.com . Lúc này bạn đang lv 10, hãy train lên lv 11 và bạn sẽ có đc 1 điểm khí công, hãy cộng nó vào Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 55 autogameonline.com , bạn hãy làm đi làm lại thao tác down Lv này để dồn hết 9 kc của Lv 1->9 cho khí công Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 55 autogameonline.com .Hơi mất thời gian 1 chút.

Lv11 –>Lv21 : tăng hết vào Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 55 autogameonline.com. Và bây h thì nó phải max rồi( max là tăng 40% dame khi dùng skill đấy)
Lv21 –>Lv38 : tăng vào Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 51 autogameonline.com
Lv38 –>Lv60 : max Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 52 autogameonline.comHướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 53 autogameonline.com
Còn lại cho vào Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 56 autogameonline.com .

Kết hợp cả 2 dạng trên (HyBrid):

Lv1–>Lv11: Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 51 autogameonline.com
Lv11–>Lv21 : Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 54 autogameonline.com .
Lv21–>Lv31 : Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 51 autogameonline.com .
Lv31–>Lv35 : Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 54 autogameonline.com
Lv35–>Lv46 : Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 55 autogameonline.com
Lv46–>Lv57 : Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 52 autogameonline.com
Lv57–>Lv60 : Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH 54 autogameonline.com

Từ khóa gợi ý tìm kiếm:

cach tang khi cong dai phu, cach nang khi cong dai phu, bo de tu hkgh, khi cong dai phu hkgh, cach bo de tu trong hkgh, he thong su do hkgh, cach cong khi cong dai phu, khi cong dp hkgh, hack hiệp khách giang hồ, cách tăng điểm khí công đại phu


Kết quả khác cho: "Hướng dẫn tăng điểm khí công Đại Phu HKGH"

Loading