Hướng dẫn scan kick key, bug màu chữ, mua kênh fam, scan hành động, mua đồ vĩnh viễn, đổi tên room người khác, đổi chứng nhận kết đôi bằng Cheat Love Engine

Công cụ cần có : 0.5 vs KD
Download Love Engine và kernel detective: -Click here-

cách bypass LE với KD thì các bạn cũng biết rồi
Bắt đầu Scan nào
* Scan Kick Key (chỉnh byte)
bạn vào tự do bất kì rồi Scan 0
rồi vào kênh thi đấu CN rồi Scan 2
làm đi làm lại vài lần thì được 1 address cho xuống dưới rồi chỉnh value
value 0 bật Key CN =>> tắt key value 2
value 0 bật Key BU =>> tắt key value 5
value 0 bật key GT =>> tắt key value 10
*Scan đổi Chứng nhận kết đôi của người khác (chỉnh 4byte)
Bạn click vào CNKT của mình rồi Scan 1
bạn click vào CNKT của người khác rồi Scan 0
làm đi làm lại vài lần được mấy address
rồi đổi value 1 rồi sữa ok (acc girl mới đổi được nha)
*Scan Bug Màu Chử (chỉnh 4byte)
Bạn vào shop mua thẻ đổi màu nickname
rồi click vào thẻ, chọn màu thứ 2 Scan 1, màu thử 3 Scan2, màu thứ 4 Scan3
được vài address
rồi đổi Value như sau : 45 là màu vàng, -2 màu xanh lá
*Scan Mua Kênh Fam 6-10 (chỉnh 4byte)
vào shop Fam rồi chọn tự do 2 rồi Scan 1, tự do 3 Scan 2, tự do 4 Scan 3
rồi được address, ta muốn mua tự do thì như sau
Mua Tự do 6 thì chỉnh value 7
Mua Tự do 7 thì chỉnh Value 8

*Scan Hành động (chĩnh 4byte)
Bạn lập room ví dụ bạn có hành động keone thì Scan 7244, smile thì Scan 6348
rồi được address thì ta đổi value của các mã HD khác
Dis hành đổi value: 12614 rồi diển tả HD smile hoặc keone là dis
*Scan Thể Hiện Mặt (chỉnh 4byte)
Bạn lập room ví dụ bạn có mặt Baby thì bạn Scan 2025
rồi được address thì ta đổi value của các mã mặt khác
2302 /QuyDu2
2304 /ThiênThan2
Dis mặt đổi value : 13388 rồi diển tả mặt /TroiOi là dis
còn mã mặt với Hành động các bạn có thể tham khỏa ở forum khác
*Scan mua đồ Vĩnh Viễn (chỉnh 4byte)
Bận vào shop chọn tóc bất kì 7 ngày rồi Scan 7, 30 rồi Scan 30, vv rồi Scan 365 rồi được 1 address ta đổi value sau
rồi lick vào mua thẻ ohyear bạn bấm mua rồi ra LE đổi value 365
rồi vào Au xác nhận là mua được vv rồi
luuy ý: chỉ mua được thẻ Ohyear + luyện tập + đồ đôi + Đào xinh
*Scan Đổi Tên Room Của Người Khác (chỉnh 4byte)
Cần co thẻ Ohyear mới đổi được
Bạn lập room
có Key bạn Scan 1
ko có Key bạn Scan 0
sẳn sàng bạn Scan 256
rồi được address đổi value 1 rồi lấy Ohyear để đổi thôi
muốn được 6 vị trí thì bạn Scan cả 6 vị trí

 

 

Từ khóa gợi ý tìm kiếm:

MU offline 2012, scan the doi ten, scan mau chu au 6098, Love Engine, mua kênh fam trong au, cheat love engine, scan mua kênh fam, bug mau chu 6098, hack mua kenh fam 6098, bug mau chu au 6100


Kết quả khác cho: "Hướng dẫn scan kick key, bug màu chữ, mua kênh fam, scan hành động, mua đồ vĩnh viễn, đổi tên room người khác, đổi chứng nhận kết đôi bằng Cheat Love Engine"

Loading