Hướng dẫn làm Quest Hiệp khách từ Lv 35 đến Lv 60 Tà phái

Level 38 Truy bắt đào binh 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Truy bắt Trường Thương Phỉ Binh và Đại Đao Phỉ Binh, thu thập 80 Yêu Bài đem cho Sí Quyên.
 • 2. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Sí Quyên
———————-

Level 41 Dò la tin tức Cự Tí Dị Nhân 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Truy bắt Cự Tí Dị Nhân thu thập 10 cái khăn đội đầu, 5 dây lưng đem cho thương nhân Lục Tiểu Hoàng
 • 2. Đến tìm Châu Thúc Thông lấy phần thưởng còn lại
 • 3. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Lục Tiểu Hoàng
———————-

Level 43 Giải quyết chuyện quái vật 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Đem thư giao cho Môn chủ phái Huyền Bột
 • 2. Đến khách điếm tìm Kim Hương Ngọc dò la tin tức
 • 3. Đến chỗ Ngân Kiều Long mượn nước tương
 • 4. Đem chai đã đựng đầy nước tương cho Kim Hương Ngọc
 • 5. Đến chỗ Môn chủ phái Huyền Bột lấy lại thư hồi âm
 • 6. Đem thư hồi âm đi tìm Quan chủ Tam Tà Quan lần nữa
 • 7. Bao tay của Thiết Chưởng Thần Đà 10 cái, bịt mắt của Độc Nhãn Quái
 • Nhân 10 cái đem cho Quan chủ
 • 8. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Sí Quyên
———————-

Level 45 Tiêu diệt Thưởng Kim Nữ Liệp Nhân 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Truy bắt Thưởng Kim Nữ Liệp Nhân, thu thập 10 cây Tam Nguyên Đao
 • 2. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Sí Quyên
———————-

Level 47 Hành vi không tốt của Lục Tiểu Hoàng 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Tìm thương nhân Châu Thúc Thông bàn bạc chuyện này
 • 2. Đến chổ Quan chủ báo cáo chuyện này
 • 3. Truy bắt Lang Nhân Võ Sĩ và Khoái Đao Võ Sĩ, thu thập 10 cây Đoạn Lang
 • Kiếm, 10 cây Đoạn Diệt Đao.
 • 4. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Lục Tiểu Hoàng
———————-

Level 49 Tìm kiếm tượng bồ tát vàng 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Truy bắt Lục Lâm Sơn Tặc và Việt Địch Sơn Tặc, lấy lại tượng Bồ Tát vàng và mắt tượng Bồ Tát vàng mỗi thứ 12 cái, sau đó đem cho Sí Quyên Quan chủ.
 • 2. Đem 2 tượng Bồ Tát vàng và 2 con mắt của tượng Bồ Tát vàng còn lại bán cho chủ nhân tiền trang Hồng Phụng Hoàng.
 • 3. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Sí Quyên
———————-

Level 51 Làm bản đồ Vô Thiên Các 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Đi tìm Thiên Hiểu Sinh người canh giữ Vô Thiên Các tìm hiểu về Vô Thiên Các
 • 2. Vào trong tháp bắt giữ Trường Côn Đạo Tặc thu thập 10 miếng bản đồ bị tách rời đem cho Thiên Hiểu Sinh
 • 3. Đem báo cáo của Thiên Hiểu Sinh cho Sí Quyên Quan chủ
 • 4. Đến tìm Thiên Hiểu Sinh nhận bản sao bản đồ
 • 5. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Sí Quyên
———————-

Level 52 Vòng cổ hổ phách 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Thu thập dây chuyền và ngọc hổ phách đã bị Hổ Phách Đạo Tặc và Đạo Tặc Tiểu Đầu Mục lấy cắp mỗi thứ 7 cái, và giao cho Lục Tiểu Hoàng
 • 2. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Lục Tiểu Hoàng
———————-

Level 53 Tấn công Tiền Trang 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Đến phái Huyền Bột tìm Đao Kiếm Tiếu người bán vũ khí để biết nội dung nhiệm vụ
 • 2. Đem phụ bản định tác thư lấy ở chỗ Đao Kiếm Tiếu cho chủ nhân tiền trang Châu Thúc Thông
 • 3. Đến chỗ Thiên Hiểu Sinh người canh giữ Vô Thiên Các dò la vật phẩm đã bị mất
 • 4. Truy bắt Lưu Tinh Chùy Cường Đạo, thu thập 10 miếng sắt trả cho Châu Thúc Thông
 • 5. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Châu Thúc Thông
———————-

Level 54 Bữa cơm tối bằng thịt sói xám 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Truy bắt Hắc Diện Đạo Tặc và Thuần Lang Đạo Tặc ở tầng 2 Vô Thiên Các, lấy lại thiết cầu và thịt sói xám mỗi thứ 7 phần.
 • 2. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Sí Quyên
———————-

Level 55 Truy bắt sơn tặc đánh cướp thương nhân 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Tìm Lục Tiểu Hoàng thương nhân Tam Tà Quan Quan để lấy lời khai thứ 1
 • 2. Tìm Châu Thúc Thông chủ nhân tiền trang Tam Tà Quan để lấy lời khai thứ 2
 • 3. Tìm Thiên Hiểu Sinh ỡ Vô Thiên Các để lấy lời khai cuối cùng
 • 4. Hoàn thành Trần thuật thư giao cho Quan chủ Tam Tà Quan
 • 5. Truy bắt Hồ Tử Đại Đạo ở tầng 3 Vô Thiên Các, lấy lại 10 túi vàng
 • 6. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Sí Quyên
———————-

Level 56 Tên trộm to gan 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Đến Vô Thiên Các bắt giữ Hoàn Nhãn Đại Đạo và Đao Ba Đại Đạo, đoạt lại 10 móng vuốt của hổ vàng và 10 móng vuốt của hổ vằn trắng
 • 2. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Sí Quyên
———————-

Level 57 Cây quạt của Trúc Thần Thị Nữ 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Vào Hỏa Trúc Lâm bắt giữ Trúc Thần Thị Nữ, lấy 15 cây quạt giao cho Vi Đại Bảo của phái Huyền Bột.
 • 2. Trở về báo cho Châu Thúc Thông biết sự việc đã hoàn thành tốt đẹp
 • 3. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Châu Thúc Thông
———————-

Level 58 Trúc Thương Võ Sĩ 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Tróc nã Trúc Thương Võ Sĩ trong Hỏa Trúc Lâm, thu giữ 15 cây thương trúc
 • 2. Tìm Châu Thúc Thông để chuyển tiếp cây thương trúc còn lại
 • 3. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Lục Tiểu Hoàng
———————-

Level 59 Búp bê la bàn 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1.Tróc nã Độc Nhãn Ác Tặc và Trúc Lâm Kiếm Sĩ, thu giữ 10 que tre, 10 thỏi nam châm giao cho Lục Tiểu Hoàng
 • 2. Tìm Quan Chủ lấy mẫu thư tiến cử
 • 3.Lấy thư tiến cử từ Quan Chủ rồi đưa Châu Thúc Thông ký tên
 • 4. Nhờ Lục Tiểu Hoàng ký tên trên thư tiến cử
 • 5. Đưa thư tiến cử và 10 búp bê la bàn cho Quan Chủ.
 • 6. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Sí Quyên

Từ khóa gợi ý tìm kiếm:

vu khi trong hkgh, vu khi hiep khach, bo su phu hiep khach, map hkgh, vu khi hkgh, cach ep do trong hiep khach


Kết quả khác cho: "Hướng dẫn làm Quest Hiệp khách từ Lv 35 đến Lv 60 Tà phái"

Loading