Hướng dẫn làm Quest Hiệp khách từ Lv 35 đến Lv 60 Chính phái

Level 38 Bắt ngư tặc 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Bắt kẻ trộm cá và Song Thương Ngư Tặc, thu thập đủ 80 Ngư câu đem cho Liễu Như Quan chủ.
 • 2. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Liễu Như
———————-

Level 41 Đánh lùi Cự Tí Dị Nhân
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Truy bắt Cự Tí Dị Nhân, thu thập 10 cái khăn đội đầu, 5 dây lưng đem cho thương nhân Tiêu Xuân Thủy
 • 2. Đến tìm Hồng Phụng Hoàng lấy số tiền thưởng còn lại.
 • 3. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Tiêu Xuân Thuỷ
———————-

Level 43 Uy hiếp tiểu Sơn Quái, Lợi trảo Sơn Mị 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Đem thư giao cho Môn chủ phái Huyền Bột.
 • 2. Đến khách điếm tìm Kim Hương Ngọc dò la tin tức.
 • 3. Đi tìm Đao Kiếm Tiếu lấy dao cùn.
 • 4. Đem dao sắc đã mài xong cho Kim Hương Ngọc.
 • 5. Đến chổ Môn chủ phái Huyền Bột lấy lại thư hồi âm.
 • 6. Đem thư hồi âm đi tìm Quan chủ Liễu Chính Quan lần nữa.
 • 7. Thu thập 10 cái Tiểu sơn quái nha, 10 cái Lợi trảo sơn mị nha mang cho Quan Chủ.
 • 8. Hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi nhận : NPC Liễu Như
———————-

Level 45 Sự làm loạn của Sơn Tiêu 
Số lần thực hiện: 1 
Chi tiết :

 • 1. Đi săn Sơn Tiêu, thu thập 10 cái bối bì
 • 2. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Liễu Như
———————-

Level 47 Nổi khổ của Hồng Phụng Hoàng 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Tìm thương nhân Tiêu Xuân Thủy bàn bạc chuyện này
 • 2. Đến chổ Quan chủ báo cáo chuyện này
 • 3. Truy bắt Liên Hoa Giáo Đồ và Phá Giới Thần Tăng, thu thập 10 đồng tiền
 • bạc, 10 đồng tiền vàng
 • 4. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Hồng Phụng Hoàng
———————-

Level 49 Tìm Mê Túy Tửu 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Truy bắt Xích Phát Hỏa Tặc và Độc Nhãn Hỏa Tặc, lấy lại Mê Túy Tửu 12 Chai, Mê Túy Bôi 12 cái, sau đó đem cho Liễu Như Quan chủ
 • 2. Hai chai Mê Túy Tửu và hai Mê Túy Bôi còn lại bán cho thương nhân Tiêu Xuân Thủy
 • 3. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Liễu Như
———————-

Level 51 Làm bản đồ Vạn Thọ Các
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Đi tìm Hồ Ngân Hoa canh giữ Vạn Thọ Các để biết nội dung nhiệm vụ
 • 2. Đi vào trong tháp, bắt giữ Tụng Võ Môn Đoản Đao Đệ Tử, thu thập 10 cái bản đồ đem cho Hồ Ngân Hoa.
 • 3. Đem báo cáo của Hồ ngân Hoa cho Liễu Như Quan chủ
 • 4. Đem bản sao bản đồ Vạn Thọ Các đi tìm Hồ Ngân Hoa lần nữa
 • 5. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Liễu Như
———————-

Level 52 Kẻ trộm bất tài 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Truy bắt Tụng Võ Môn Đoản Phủ Đệ Tử và Tụng Võ Môn Tân Đinh, thu thập Võ công chính phái căn bản quyển 1 và 2 mỗi thứ 7 cuốn, và trả cho Tiêu Xuân Thủy
 • 2. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Tiêu Xuân Thuỷ
———————-

Level 53 Chuyện lạ tiền trang 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Đi tìm Vi Đại Bảo chủ nhân tiền trang phái Huyền Bột dò la tin tức
 • 2. Nhận phụ bản giao dịch thư từ Vi Đại Bảo chuyển cho Hồng Phụng Hoàng chủ nhân tiền trang Liễu Chính Quan
 • 3. Đến chỗ Hồ Ngân Hoa người canh giữ Vạn Thọ Các tìm hiểu mọi việc
 • 4. Truy bắt Tụng Võ Môn Ác Bá ở tầng 2 thu thập 10 cái đầu lâu ngọc đem cho Hồng Phụng Hoàng chủ nhân tiền trang
 • 5. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Hồng Phụng Hoàng
———————-

Level 54 Bữa ăn tối của Liễu Chính Quan 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Truy bắt Tụng Võ Môn Kiện Chùy Đệ Tử và Tụng Võ Môn Trường Mâu Đệ Tử Môn, lấy lại bột gạo và thịt bò mỗi thứ 7 phần
 • 2. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Liễu Như
———————-

Level 55 Truy bắt kẻ sát nhân 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Tìm chủ nhân tiền trang Liễu Chính Quan để lấy lời khai thứ 1
 • 2. Tìm thương nhân Liễu Chính Quan để lấy lời khai thứ 2
 • 3. Tìm Hồ Ngân Hoa của Vạn Thọ Các để lấy lời khai sau cùng.
 • 4. Hoàn thành Trần thuật thư giao cho Quan chủ Liễu Chính Quan.
 • 5. Truy bắt Tụng Võ Môn Cuồng Đao Đệ Tử ở tầng 3 Vạn Thọ Các lấy lại 10 túi đựng tiền vàng
 • 6. hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Liễu Như
———————-

Level 56 Văn thư cơ mật bị đánh cắp 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Bắt giữ Kim Bài Nhân Dao Kiếm và Tụng Võ Khoái Kiếm Hàn Sĩ tại lầu 3 Vạn Thọ Các, lấy lại 10 tờ đầu và 10 tờ cuối văn thư cơ mật của Liễu Chính Quan
 • 2. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Liễu Như
———————-

Level 57 Tóc của Trúc Lâm Tiểu Ma Tiên
Số lần thực hiện: 1 
Chi tiết :

 • 1. Vào Uyên Trúc Lâm bắt giữ Trúc Lâm Tiểu Ma Tiên, thu thập 15 sợi tóc giao cho Vi Đại Bảo của phái Huyền Bột.
 • 2. Trở về báo cho Hồng Phụng Hoàng biết công việc đã hoàn thành tốt đẹp
 • 3. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Hồng Phụng Hoàng
———————-

Level 58 Chặt tre 
Số lần thực hiện: 1
Chi tiết :

 • 1. Tróc nã tên trộm chặt tre trong Uyên Trúc Lâm, thu thập 15 bó tre
 • 2. Đi tìm giao cho Hồng Phụng Hoàng 5 bó tre còn lại
 • 3. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Tiêu Xuân Thuỷ
———————-

Level 59 Trúc Diệp Thanh và Trúc Diêm 
Số lần thực hiện: 1 
Chi tiết :

 • 1. Tróc nã Độc Nhãn Ác Tặc và Trúc Lâm Song Kiếm, thu thập 10 thùng tre và 10 lá tre giao cho Tiêu Xuân Thủy
 • 2. Lấy bản mẫu thư tiến cử tại Quan Chủ
 • 3. Nhờ Hồng Phụng Hoàng ký tên
 • 4. Nhờ Tiêu Xuân Thủy ký tên
 • 5. Giao thư tiến cử và 10 lá tre cho Quan Chủ
 • 6. Hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận : NPC Liễu Như

Từ khóa gợi ý tìm kiếm:

ban do van tho cac, cach bo su phu trong hiep khach, bai su hkgh, huong dan nhan su phu hkgh, ban do van tho cac hiep khach, nhiem vu su do hiep khach, bai su hiep khach, huong dan nhiem vu su do hkgh, cach bai su phu hiep khach, bai su trong hiep khach


Kết quả khác cho: "Hướng dẫn làm Quest Hiệp khách từ Lv 35 đến Lv 60 Chính phái"

Loading