Hướng dẫn scan kick key, bug màu chữ, mua kênh fam, scan hành động, mua đồ vĩnh viễn, đổi tên room người khác, đổi chứng nhận kết đôi bằng Cheat Love Engine

Hướng dẫn scan kick key, bug màu chữ, mua kênh fam, scan hành động, mua đồ vĩnh viễn, đổi tên room người khác, đổi chứng nhận kết đôi bằng Cheat Love Engine

Công cụ cần có : Cheat Love Engine 0.5 vs KD Download Love Engine và kernel detective: -Click here- cách bypass LE với KD thì các bạn cũng biết rồi Bắt đầu Scan nào * Scan Kick Key (chỉnh byte) bạn vào tự do bất kì rồi Scan 0 rồi vào kênh thi đấu CN rồi Scan […]