Bản đồ và hướng dẫn làm các nhiệm vụ đi tìm Thủ Lĩnh HKGH

Đây là Bản đồ các quái bạn sẽ ít gặp nhất khi train. Nên khi làm nv này các bạn sẽ ko bik nó ở đâu. Mình HD chi tiết lun nhé. các bạn xem Bản đồ là bik các vị trí của Quái THủ Lĩnh.

Bản đồ và hướng dẫn làm các nhiệm vụ đi tìm Thủ LĩnhLuôn tiện mình up NV từ Lv5 – Lv35.
Các NV từ 35 trở lên các ban chơi dần rùi cũng bik ak.

Nhiệm Vụ

1. Nhiệm vụ cấp 5
Điều kiện : đẳng cấp 5.
NPC giao nhiệm vụ:
Kim Hương Ngọc

Quá trình thực hiện: 3 bước
Bước 1: Đến Kim Hương Ngọc nhận nhiệm vụ(thu thập nguyên liệu nấu món ăn đã bị thiếu).
Bước 2: Săn Cóc Quỷ ( thu đủ 10 đùi cóc)
Bước 3: Trả nhiệm vụ và nhận thưởng tại Kim Hương Ngọc
Phần thưởng: 5 hộp Hương Mộc Bảo Hộp, bấm chuột phải vào mỗi hộp nó sẽ cho quà
*********************
2. Nhiệm vụ thăng chức lần thứ nhất-cấp 10
Điều kiện:
Đẳng cấp 10.Chú ý: phải tăng hết điểm khí công, nếu chưa tăng hết sẽ không nhận được quest đẳng cấp 10.
NPC giao nhiệm vụ: Môn chủ phái Huyền Bột

Quá trình thực hiện: 11 bước.
Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại Môn chủ phái Huyền Bột(xác định việc tu sửa giáp và vũ khí đã sửa xong chưa. )
Bước 2: Trước tiên đến chỗ Ngân Kiều Long dò la tin tức về giáp
Bước 3: Sau đó đến Kim Hương Ngọc lấy thực phẩm
Bước 4: Săn heo rừng (thu thập 1 đùi heo) đem về cho Kim Hương ngọc
Bước 5: Sau khi giao đùi heo, trở lại gặp Ngân Kiều Long để lấy giáp
Bước 6: Sau khi có áo giáp, tìm đến Đao Kiếm Tiêu
Bước 7: Sau đó đi về tiệm thuốc gặp Bình Thập Chỉ
Bước 8: Săn Sói Sám để thu thập 3 bộ xương của chúng
Bước 9: Đem 3 bộ xương về cho Bình Thập Chỉ
Bước 10:Trở lại gặp Đao Kiếm Tiêu để nhận vũ khí
Bước 11:Trả nhiệm tại Môn chủ phái Huyền Bột để được thăng cấp Đao hiệp, Kiếm hiệp,thương hào, danh y và được nhận 10.000 tiền lộ phí sơ nhập giang hồ.
Chú ý: Bạn phải làm quest này thì mới cầm được vũ khí xịn ^^ ! (cực kì xịn )

******************************

3. Nhiệm vụ cấp 12

Điều kiện: Đẳng cấp 12
NPC giao nhiệm vụ: Đao Kiếm Tiêu
Quá trình thực hiện: 4 bước.
Bước 1: Đến gặp Đao Kiếm Tiêu nhận nhiệm vụ(thu thập Huyền Thiết Thạch)
Bước 2: Sau đó đến gặp Vi Đại Bảo hỏi xin Huyền Thiết Thạch
Bước 3: Đi săn Cuồng Ngưu (lấy 10 cái sừng),săn Vua Sói Xám( lấy móng vua sói), sau đó đem về cho Vi Đại Bảo để đổi Huyền Thiết Thạch. (Đặc điểm nhận dạng vua sói xám: có màu lông tối hơn sói xám)
Thời gian xuất hiện của vua sói xám: 8-10 phút xuất hiện 1 lần.
Hình của Vua Sói Xám:

Vị Trí: Các bạn tìm trên bản đồ Quái vật, những con có dấu X tại những vị trí xuất hiện sói xám.
Bước 4: Trở về gặp Đao Kiếm Tiêu để trả nhiệm vụ và nhận thưởng là vũ khí theo nghề (Rất cần cho các bạn lvl thấp mà không có đủ 25000 luợng để mua vũ khí)

4. Nhiệm vụ cấp 15Điều kiện: Đẳng cấp 15( có 2 nhiệm vụ)

Nhiệm vụ thứ nhất
NPC giao nhiệm vụ: Bình Thập Chỉ
Quá trình thực hiện:3 bước
Bước 1: Đến Bình Thập Chỉ nhận nhiệm vụ(Tìm nguyên liệu bào chế thuốc)
Bước 2: Săn Gấu( lấy Tay Gấu) hoặc Gấu Hoa(lấy Mật Gấu) đem về cho Bình Thập Chỉ
Bứơc 3: Giao 1 Tay Gấu được 100 tiền, 1 Mật Gấu được 200 tiền.
Lưu ý:Nhiệm vụ này có thể thực hiện nhiều lần

Nhiệm vụ thứ hai
NPC giao nhiệm vụ:Ngân Kiều Long
Quá trình thực hiện: 4 bước
Bước 1: Đến Ngân Kiều Long nhận nhiệm vụ (giúp Ngân Kiều Long tạo áo giáp)
Bước 2: Săn Tam Vĩ Hồ (lấy 10 bộ lông của chúng),săn Thủ Lĩnh Tiều Phu (lấy vỏ cây ngàn năm )đem về cho Ngân Kiều Long
Thời gian xuất hiện của Thủ Lĩnh Tiều Phu: 12-15 phút xuất hiện 1 lần
Hình ảnh của Thũ Lĩnh Tiều Phu:

Bước 3: Sau đó đến Vi Đại Bảo xin vải may áo giáp
Bước 4: Trở lại gặp Ngân Kiều Long trả nhiệm vụ và nhận thưởng ( chiếc áo giáp level 15)

5. Nhiệm vụ cấp 18

Điều kiện: Đẳng cấp 18
NPC giao nhiệm vụ: Vi Đại Bảo
Quá trình thực hiện: 2 bước
Bước 1: Gặp Vi Đại Bảo nhận nhiệm vụ ( thu thập cây củi)
Bước 2: Săn Tiều Phu ( kiếm đủ 15 cây củi ) đem về cho Vi Đại Bảo và nhận 30.000 tiền thưởng

************************

6. Nhiệm vụ cấp 20

Điều kiện: Đẳng cấp 20
NPC giao nhiệm vụ: Đao Kiếm Tiêu
Quá trình thực hiện: 2 bước
Bước 1: Gặp Đao Kiếm Tiêu nhận nhiệm vụ(giúp Đao Kiếm Tiếu tạo vũ khí)
Bước 2: Săn Huyết Lang (lấy 10 bộ da) vàsăn Huyết Lang Vương (lấy 1 chén máu)
Bước 3: đem về cho Đao Kiếm Tiêu và nhận thưởng ( vũ khí tuy theo nghề mạnh hơn vũ khí 25000 lượng và yếu hơn vũ khí 245.0000 lượng ^^)
Thời gian xuất hiện của Huyết Lang Vương: 15 phút xuất hiện 1 lần
Đặc điểm nhận dạng: Có tai dài hơn Huyết Lang và xuất hiện dưới tán cây to.
Hình ảnh của Huyết Lang Vương:


7. Nhiệm vụ cấp 22 – Nhiệm vụ thu thập da dã nhân

Điều kiện – Đẳng cấp 22
NPC giao nhiệm vụ:Môn chủ Phái Huyền Bột
Quá trình thực hiện: 4 bước
Bước 1: Gặp Môn chủ Phái Huyền Bột nhận nhiệm vụ( Thu thập da dã nhân cho môn chủ Phái Huyền Bột và Vi Đại Bảo)
Bước 2: Đến gặp Vi Đại Bảo
Bước 3: Săn Dã Nhân ( thu thập 15 bộ da ) đem về cho Môn chủ Phái Huyền Bột
Bước 4: Sau đó đến gặp Vi Đại Bảo nhận thưởng (1000 exp và vật liệu làm Quest 25,để thực hiện nhiệm vụ cấp 25, thì phải hoàn thành xong nhiệm vụ cấp 22.)

*********************

8. Nhiệm vụ cấp 25
Điều kiện : Đẳng cấp 25 và vật liệu làm nhuyễn bì giáp (nhận được ở nhiệm vụ cấp 22)
Thu thập lông của Tiểu Lam Qủy để làm Thiết Tỏa Giáp
NPC giao nhiệm vụ: Ngân Kiều Long
Quá trình thực hiện: 4 bước
Bước 1: Gặp Ngân Kiều Long nhận nhiệm vụ ( giúp Ngân Kiều Long làm áo giáp tốt)
Bước 2: Săn Tiểu Lam Quỷ( thu thập 10 miếng Tiểu Lam Quỷ Y ) đem về cho Ngân Kiều Long
Bước 3: Sau đó đến gặp Vi Đại Bảo lấy vật liệu làm áo giáp
Bước 4: Trở về gặp Ngân Kiều Long trả nhiệm vụ và nhận thưởng ( 1 Chiếc Thiết Toả Giáp)

********************

9. Nhiệm vụ cấp 27 Điều kiện – Đẳng cấp 27
NPC giao nhiệm vụ: Vi Đại Bảo
Quá Trình thực hiện :3 bước
Bước 1: Đến Vi Đại Bảo nhận nhiệm vụ (thu thập cây quạt của Vũ Nữ và Áo cà sa của Phá Giới Tăng)
Bước 2: Đánh Vũ Nữ ( thu thập 10 cây quạt) đem về cho Vi Đại Bảo.
Bước 3: Sau đó đi đánh Phá Giới Tăng (thu thập 10 áo cà sa ) đem về cho Vi Đại Bảo và nhận thưởng(Kinh Nghiệm 5,000/cường hóa thạch 1 cái/ Hương mộc Bảo hộp 3 cái)

**********************

10. Nhiệm vụ cấp 30 – Thảo phạt sơn tặc

Điều kiện – Đẳng cấp 30
NPC giao nhiệm vụ:Môn chủ Phái Huyền Bột
Quá trình thực hiện: 2 bước
Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại Môn chủ Phái Huyền Bột (đánh lùi bọn Sơn Tặc)
Bước 2: Đánh lùi Sơn Tặc (thu thập 80 cây đao Sơn Tặc) và trả nhiệm vụ tại Môn chủ để nhận thưởng 300.000 lượng
Quái vật – Dấu (X) là nơi xuất hiện của boss

11. Nhiệm vụ cấp 35 -Thư tiến cử của phái Huyền Bột

NPC giao nhiệm vụ:Môn chủ Phái Huyền Bột[/color]
Bước 1.Bắt Cự Phủ Sơn Tặc, thu thập 10 cây rìu sơn tặc cho Môn chủ. (thư tiến cử 0/5)
Bước 2. Nhận được thư tiến cử ở nơi Môn chủ, được Kim Hương Ngọc xác nhận. (thư tiến cử 1/5)
Bước 3. Thư tiến cử được sự xác nhận của Ngân Kiều Long. (thư tiến cử 2/5)
4Bước . Thư tiến cử được sự xác nhận của Vi Đại Bảo. (thư tiến cử 3/5)
Bước 5. Bắt Đại Khoái Đầu Sơn Tặc và Cự Phủ Sơn Tặc, được 5 vật chứng sơn tặc đem cho Vi Đại Bảo để được xác nhận
Bước 6. Thư tiến cử được sự xác nhận của Đao Kiếm Tiếu. (thư tiến cử 4/5)
Bước 7. Sau cùng thư tiến cử được sự xác nhận của Bình Thập Chỉ. (thư tiến cử 5/5)
Bước 8. Hoàn thành nhiệm vụ

Với tấm bản đồ này mình tin chắc nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc tiết kiệm thời gian tìm kiếm và đỡ mất thời gian cho các bạn.

Từ khóa gợi ý tìm kiếm:

thang chuc lan 3 hkgh, vi tri boss hkgh, boss trong hkgh, boss hkgh, vi tri boss trong hkgh, vu khi dai phu hkgh, huyet lang vuong, vua soi xam o dau, nv thang chuc lan 3 hkgh, game xi to mien phi


Kết quả khác cho: "Bản đồ và hướng dẫn làm các nhiệm vụ đi tìm Thủ Lĩnh HKGH"

Loading